IT Architecture Organization
Open Architectuur
Een Open Architectuur heeft specificaties die voor iedereen openbaar beschikbaar zijn. Deze bestaat uit erkende standaarden (b.v. IETF) maar ook uit standaarden waarvan de specificaties door de ontwerpers openbaar zijn gemaakt (b.v. JAVA). Het grote voordeel van een Open Architectuur is dat iedereen gelijke mogelijkheden krijgt om daarop produkten of diensten te ontwikkelen. Natuurlijk om de interoperabiliteit te waarborgen moeten ook deze weer openbaar beschikbaar gemaakt worden ( recursieve ontwikkeling)
Open Architectuur
Open Architectuur stimuleert kennisdeling en samenwerking en de Open Architectuur van Internet is dan ook de basis geweest voor Open Source ontwikkelingen. Overheden dienen hiervoor te kiezen zodat ze kunnen verantwoorden hoe informatie of data wordt bewerkt door inzicht te kunnen geven in de broncode. Open Source is ook intrisiek veiliger omdat er door veel meer ontwikkelaars aan wordt gewerkt.
Open Architectuur & Open Data
Open Data is een initiatief van de Nederlandse overheid ook mogelijk gemaakt door de Open Internet Architectuur
. De Data is openbaar
. De Data is bekostigd uit publieke middelen
. Het dataformaat voldoet aan 'open' standaarden'
. Open Data is computer leesbaar