IT Architecture Organization

Het is onze intentie, onze missie om onze wereld een klein beetje mooier en beter te maken voor meer mensen.

Uitgangspunt daarbij is dat de essentiele menselijke waardes zoals individuele vrijheid moeten worden beschermd. Dat kan door technologie zo in te zetten dat er voor iedereen - zowel persoonlijk als  profesioneel.- mogelijkeheden ontstaan om mee  te participeren  in onze informatiemaatschappij.

Het is onze visie dat hiervoor  een generieke Open Architectuur nodig is  gebaseerd op Open standaarden, ofwel de huidige Open Internet technologie. Dat deze technologie dominant is lijdt geen twijfel meer. We nemen naast het stimuleren van gezamelijk gebruik  (clouddiensten) van  Internet  ook de verantwoording voor onze leefomgeving en dringen de overkill aan IT voorzieningen terug.

Nu  het Web ( ofwel de Cloud) transformeert naar een sociale en culturele nutsvoorziening is het beschermen van waardes voor bedrijven, organisaties en personen meer nodig dan ooit.

Velen praten over Cloudcomputing maar wij gaan het samen bouwen. Dat is wat Christopher Alexander bedoelde in 'The timeless way of building' met:

 'Quality without a name'

Let's build Quality-IT without a name

Over vrijheid. John Stuart Mill schreef het al in z'n boek 'On Liberty' :

'No great improvents in the lot of mankind are possible until a great change takes place in the fundamental constitution of thier modes of thought'